Co to jest KYC i dlaczego stosujemy taką formę weryfikacji?

KYC to dosłownie skrót od określenia nazwy Know Your Customer (czasem jest też rozwijany jako Know Your Client). W Polsce zamiennie stosowane z PSK, czyli skrótu Poznaj Swojego Klienta.

Know Your Customer to nic innego jak procedura należytej staranności. Polega na identyfikacji klientów, potwierdzaniu ich wiarygodności oraz uzyskiwaniu na ich temat informacji potrzebnych do przeprowadzenia transakcji w zgodzie z prawem. W praktyce oznacza to, że organizacje stosujące politykę KYC sprawdzają m.in. tożsamość klienta, prowadzoną przez niego działalność oraz źródło funduszy będących przedmiotem transakcji.

Kto musi stosować KYC?

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, wszystkie instytucje obowiązane muszą posiadać i stosować procedurę wewnętrzną AML. Zapisy dotyczące identyfikacji, weryfikacji i oceny ryzyka klientów muszą być jej częścią, ponieważ są to kluczowe elementy wpływające na skuteczność przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Pozostałe firmy mogą, ale nie muszą posiadać polityki KYC. Jest to dobra praktyka, której warto przestrzegać, aby zwiększyć bezpieczeństwo finansowe firmy.

Dlaczego my stosujemy KYC?

Jako nasz klient oczekujesz, że będziemy świadczyć dla Ciebie usługi finansowe najwyższej jakości oraz że zapewnimy bezpieczeństwo Twoich środków pieniężnych. Aby móc to zrobić potrzebujemy od Ciebie pewnych informacji oraz dokumentów. Pozyskanie przez nas tych informacji pozwoli na zapobieganie oszustwom finansowym, kradzieżą tożsamości, a w konsekwencji pozwoli zapewnić bezpieczeństwo Twoim interesom oraz środkom pieniężnym.

Klienci, którzy nie podadzą żądanych danych w odpowiednim czasie, nie będą mogli korzystać z niektórych usług finansowych. Im szybciej i dokładniej odpowiesz na wszystkie nasze pytania oraz dostarczysz niezbędne dokumenty i informacje – tym szybciej będziemy mogli zrealizować Twój przelew, usunąć ograniczenia konta lub nadać Ci wszystkie uprawnienia.

Zachowujemy najwyższe standardy bezpieczeństwa

Odpowiedzialnie przechowujemy dane osobowe klientów i nie wykorzystujemy ich do żadnych innych celów niezwiązanych z bezpieczeństwem. Więcej w zakładce: bezpieczeństwo.