Join us!
Become a Partner.

Contact us if You are a website owner, run an online shop or sell Your products on social media. 

There are two possibilities of promoting PROVEMA: using Your website or Your social media account.

Yes, as long as it is compatible with our standards. 

You can, but You don’t have to.

There is no partnership fee. Becoming our partner is free of charge.

UMOWY

Prywatność

Informacje o spółce

Dane kontaktowe

PROVEMA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, przy ul. Konduktorskiej 33, 40-155 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000540323, NIP: 9542752698, REGON: 360607192, o kapitale zakładowym w wysokości 400.000,00 PLN (czterysta tysięcy złotych). Numer i data uzyskania wpisu do rejestru dostawców usług płatniczych Licencja nr MIP51/2020, 04.02.2020r.

Numer telefon:

32 700 77 11

Adres email:

provema@provema.pl

 

© 2020 Provema.com

© 2020 Provema.com